PetroBlues, teksty z czerwca 2014 roku

3 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Życie składa się z wielu sprzeczności. Cza­sem na­wet te sprzeczności stają się fun­da­men­tem egzys­ten­cji. Za­baw­ne, że im więcej szczęścia, tym więcej sprzeczności, a wraz z roz­wikłaniem wszys­tkiego zwyk­le rodzi się smu­tek. To ta­ki bez­czel­ny chichot lo­su, al­bo też nau­czka, by nie ro­bić z włas­ne­go ser­ca dziw­ki, która nie dość, ze da­je każde­mu, to jeszcze nie po­biera opłat. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2014, 17:24

Ser­ce, przedziw­ny narząd. Jest gorące, chłon­ne, ho­noro­we, be­zin­te­resow­ne, a mi­mo te­go tak strasznie miękkie, naiw­ne i bez­dennie głupie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2014, 18:56

Co­raz bar­dziej mnie zadzi­wia to, jak niewiele dzieli prawdę od kłamstwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 czerwca 2014, 10:17

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu