PetroBlues, teksty z czerwca 2014 roku

3 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Życie składa się z wielu sprzeczności. Cza­sem na­wet te sprzeczności stają się fun­da­men­tem egzys­ten­cji. Za­baw­ne, że im więcej szczęścia, tym więcej sprzeczności, a wraz z roz­wikłaniem wszys­tkiego zwyk­le rodzi się smu­tek. To ta­ki bez­czel­ny chichot lo­su, al­bo też nau­czka, by nie ro­bić z włas­ne­go ser­ca dziw­ki, która nie dość, ze da­je każde­mu, to jeszcze nie po­biera opłat. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2014, 17:24

Ser­ce, przedziw­ny narząd. Jest gorące, chłon­ne, ho­noro­we, be­zin­te­resow­ne, a mi­mo te­go tak strasznie miękkie, naiw­ne i bez­dennie głupie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2014, 18:56

Co­raz bar­dziej mnie zadzi­wia to, jak niewiele dzieli prawdę od kłamstwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 czerwca 2014, 10:17

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie

22 stycznia 2018, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

20 stycznia 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 16:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:18Yankes sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:01PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Bawi Cię psu­cie za­bawy [...]

20 stycznia 2018, 14:59PetroBlues do­dał no­wy tek­st Droga