PetroBlues, teksty z czerwca 2014 roku

3 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Życie składa się z wielu sprzeczności. Cza­sem na­wet te sprzeczności stają się fun­da­men­tem egzys­ten­cji. Za­baw­ne, że im więcej szczęścia, tym więcej sprzeczności, a wraz z roz­wikłaniem wszys­tkiego zwyk­le rodzi się smu­tek. To ta­ki bez­czel­ny chichot lo­su, al­bo też nau­czka, by nie ro­bić z włas­ne­go ser­ca dziw­ki, która nie dość, ze da­je każde­mu, to jeszcze nie po­biera opłat. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2014, 17:24

Ser­ce, przedziw­ny narząd. Jest gorące, chłon­ne, ho­noro­we, be­zin­te­resow­ne, a mi­mo te­go tak strasznie miękkie, naiw­ne i bez­dennie głupie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2014, 18:56

Co­raz bar­dziej mnie zadzi­wia to, jak niewiele dzieli prawdę od kłamstwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 czerwca 2014, 10:17

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse