PetroBlues, teksty z grudnia 2013 roku

2 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Jeśli to czytasz, to znaczy, że już jesteś spóźniony

uciekałem całe życie
choć tak bar­dzo pragnąłem
te­raz ją spostrzegłem
zry­wam się do walki

puk puk
przyśpie­szo­ny oddech
puk puk
cios na odlew
puk puk
znów chybiony
puk puk
leżę skrwawiony
puk puk
widzę ciemność
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bieg­nij
dru­giej szan­sy nie będzie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 grudnia 2013, 19:29

Dob­rze jest choć raz dzien­nie się uśmie­chnąć. Dzień bez uśmie­chu jest stracony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2013, 19:55

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu