PetroBlues, teksty z grudnia 2013 roku

2 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Jeśli to czytasz, to znaczy, że już jesteś spóźniony

uciekałem całe życie
choć tak bar­dzo pragnąłem
te­raz ją spostrzegłem
zry­wam się do walki

puk puk
przyśpie­szo­ny oddech
puk puk
cios na odlew
puk puk
znów chybiony
puk puk
leżę skrwawiony
puk puk
widzę ciemność
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bieg­nij
dru­giej szan­sy nie będzie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 grudnia 2013, 19:29

Dob­rze jest choć raz dzien­nie się uśmie­chnąć. Dzień bez uśmie­chu jest stracony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2013, 19:55

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie

22 stycznia 2018, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

20 stycznia 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 16:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:18Yankes sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:01PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Bawi Cię psu­cie za­bawy [...]

20 stycznia 2018, 14:59PetroBlues do­dał no­wy tek­st Droga