PetroBlues, teksty z grudnia 2013 roku

2 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Jeśli to czytasz, to znaczy, że już jesteś spóźniony

uciekałem całe życie
choć tak bar­dzo pragnąłem
te­raz ją spostrzegłem
zry­wam się do walki

puk puk
przyśpie­szo­ny oddech
puk puk
cios na odlew
puk puk
znów chybiony
puk puk
leżę skrwawiony
puk puk
widzę ciemność
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bieg­nij
dru­giej szan­sy nie będzie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 grudnia 2013, 19:29

Dob­rze jest choć raz dzien­nie się uśmie­chnąć. Dzień bez uśmie­chu jest stracony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2013, 19:55

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse