PetroBlues, teksty z kwietnia 2017 roku

1 tekst z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

WI­TAJ­CIE! Było wy­danie zbioro­we z kil­ko­ma in­ny­mi auto­rami a te­raz po­ra na wy­danie in­dy­widual­ne! Już za kil­ka dni ukaże się mój pier­wszy pełny to­mik wier­szy pod ty­tułem "Świat w ka­lej­dosko­pie" Każdy chętny z cy­tato­wiczów ot­rzy­ma je­den egzem­plarz. Po­niżej za­mie­szczam link do zdjęcia uka­zujące­go okładkę książeczki.

Poz­dra­wiam, Piot­rek!

https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17883583_993827010753812_7412106509851374030_n.jpg?oh=aa62c2e6af9017e37d64ee2e581d4158&oe=5958C9F3 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2017, 20:45

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse