PetroBlues, teksty z kwietnia 2017 roku

1 tekst z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

WI­TAJ­CIE! Było wy­danie zbioro­we z kil­ko­ma in­ny­mi auto­rami a te­raz po­ra na wy­danie in­dy­widual­ne! Już za kil­ka dni ukaże się mój pier­wszy pełny to­mik wier­szy pod ty­tułem "Świat w ka­lej­dosko­pie" Każdy chętny z cy­tato­wiczów ot­rzy­ma je­den egzem­plarz. Po­niżej za­mie­szczam link do zdjęcia uka­zujące­go okładkę książeczki.

Poz­dra­wiam, Piot­rek!

https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17883583_993827010753812_7412106509851374030_n.jpg?oh=aa62c2e6af9017e37d64ee2e581d4158&oe=5958C9F3 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2017, 20:45

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu