PetroBlues, teksty z maja 2011 roku

5 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Owoce

Znów po­dajesz mi rękę
W mil­czącej podzięce
Za dzień kolejny
Piękny cho­ciaż chwiejny

Za chwilę wy­pijesz duszkiem
Fi­liżankę moich po­budzających słów
Po czym wskażesz paluszkiem
Bym za­mil­knął znów

Zer­wiesz owo­ce kolejne
Z nasze­go za­kaza­nego drzewa
Nic już nie będzie chwiejne
Naj­wyżej nie pójdziemy do niebaOdtwórz  

wiersz
zebrał 39 fiszek • 30 maja 2011, 08:28

Marnotrawny

Człek marny
W by­cie swoim
Tkwi uparcie
Niespokojny

Kąsa dłoń dającą życie
Szar­pie syczy jadowicie

Dąży dąży
Gdzieś przed siebie
Ale gdzie
Sam te­go nie wie

Szu­ka sam nie wie czego
Pielęgnu­je su­per ego

Przychodzi dzień
Opamiętanie
Topór i pień
Wy­bacz mi panie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 23 maja 2011, 10:09

Tak

Te­raz mam te kil­ka chwil
I po­wie­dzieć ważną rzecz chcę Ci
Myślisz com wy­myślił znów
A mi wciąż bra­kuje słów

Siedzę,szu­kam myśli mych
Nag­le gdzieś mój wi­gor czmychł
Cze­kasz co wa­riat Twój ten
Po­wie za­raz Ci przed snem

Klękam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 maja 2011, 17:35

Trwanie

W zwykłych bez­bar­wnych dniach
Bez przer­wy zmęcze­ni snem
Liczy­my słoje w pniach
Szu­kając azy­lu przed dnem 

wiersz dnia z 29 marca 2013 roku
zebrał 56 fiszek • 11 maja 2011, 06:23

Sonet do P***

Me sny jawą się stają
Myśli tak wciąż rozbiegane
Zmysły tak rozniecane
Miłością się upajają

Do­tyk ciepłego policzka
Na­pawa mą duszę natchnieniem
Pióro mym ukojeniem
Muzą mą mo­ja księżniczka

Nie ma poez­ji bez Ciebie
Ty sens na­dajesz mym słowom
Jak słońce blas­ku na niebie

W sa­mot­ni krwi ser­ce nie pije
Bez ciebie jam ścier­wo uschnięte
Ty spra­wiasz że wiem po co żyję 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 10 maja 2011, 11:58

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu