PetroBlues, teksty z października 2015 roku

15 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Myślo­wy al­pi­nizm niektórym przys­parza zakwasów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2015, 09:52

Szcze­rej pra­wil­nośći nig­dy nie wyg­niesz w znak zapytania. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2015, 11:24

Dob­ry ref­leks nie ra­zi w oczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2015, 08:52

Nieudol­ny mis­trz to i własną ri­postą się potnie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2015, 09:33

Z jed­nej stro­ny wszechświat jest pojęciem zbyt sze­rokim dla umysłu, z dru­giej ser­ce pot­ra­fi go w całości zam­knąć pod powiekami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 października 2015, 14:51

Człowieko­wi pot­rze­ba do szczęścia tak niewiele, że aż ciężko to znaleźć. 

myśl dnia z 24 października 2015 roku
zebrała 32 fiszki • 23 października 2015, 15:55

Z za­duszko­wych przemyśleń...

Tak się wyśpisz, jak się umyjesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2015, 14:29

Skacząc na główkę łat­wo utonąć w je­zio­rze es­ka­piz­mu, ale cza­sem le­piej skoczyć, niż zos­tać pog­rze­banym żyw­cem pod gru­zami niewy­korzys­ta­nych szans. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 października 2015, 15:00

Tyl­ko szcze­ra cisza pot­ra­fi zagłuszyć wszechświat. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 20 października 2015, 14:31

Niektórzy ta­cy są...

Łysy, a pójdzie się sądzić o grzebień... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 października 2015, 16:29

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse