PetroBlues, teksty ze stycznia 2015 roku

2 teksty ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Po­godze­nie się z dniem wczo­raj­szym zde­cydo­wanie ułat­wia zro­zumienie jutra. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 stycznia 2015, 10:27

To niesa­mowi­te, jak bar­dzo z biegiem lat przytłacza mnie ma­terial­na na­tura te­go świata. Praw­dzi­we szczęście da­je to co jest niema­terial­ne, ale nie da się te­go niema­terial­ne­go cu­du zdo­być bez choćby mi­nimum materialności. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2015, 21:02

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie