PetroBlues, strona 2

449 tekstów – auto­rem jest Pet­roBlues.

Męczennica

stoją włodarze i ka­mieniują prawdę
świat pat­rzy ale wo­li nie widzieć
bo prze­cież i tak nic nie znaczymy
bo i tak nikt nas nie posłucha

a jed­nak ktoś cze­ka na nasz głos
ktoś pat­rzy błagal­nym wzrokiem
i cze­ka do os­tatniego oddechu
wierząc że ktoś jej pomoże

to umierająca prawda 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 marca 2017, 11:18

Wojna tożsamości

myśli roz­pi­sują ego
na czyn­ni­ki pierwsze
biją się między sobą

krzyczy też o swoje
wszecho­bec­na próżność
nie chce się poddać

wy­bieram w końcu
życie oce­ni czy dobrze 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2017, 14:32

Amok

uliczny gwar poraża
idę w szo­ku, złamany

w oku szczy­pie słona łza

znów wyr­wa­ny z życia
po środ­ku rzeczywistości

płynę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2017, 14:31

Trasa

za ple­cami los chichocze
raz przy­nudza raz zaskoczy
raz ktoś ciebie raz ty kogoś
częściej przyk­ro rzadziej błogo

bez różni­cy w którą stronę
wszys­tkie dro­gi pokręcone
i choć cza­sem idzie nie tak
to na końcu jed­na meta

lecz zas­tanów się człowieku
życie to nie ryż na mleku
jed­nym smaczne in­nym gorzkie
lecz masz tyl­ko jedną porcję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2017, 13:31

Ten inny

tek­st do muzyki...

pod czaszką zno­wu gęsta mgła
pod po­wieka­mi szczy­pie piach
pod skórą jak­by wrzątek był
a z twarzy uśmiech zno­wu znikł

pogrążam się w ko­lej­nych snach
lecz ciągle budzi mnie ten świat
i py­tam siebie raz po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2016, 21:28

Wszem i wo­bec się pochwalę, że wy­dałem w końcu wy­marzo­ny to­mik! Fakt, że wspólnie z kil­ko­ma in­ny­mi młody­mi auto­rami i że to tyl­ko mała książeczka, ale to mój de­biut i jes­tem niesa­mowi­cie szczęśliwy!

Jeśli ktoś chce ot­rzy­mać je­den egzem­plarz to piszcie na priw, to­mik wy­syłam cy­tato­wiczom całko­wicie za dar­mo, bo poez­ja nie jest dla kasy!

Poz­dra­wiam, Piotrek:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2016, 13:27

Dzieci świata słów

zos­ta­liśmy narodzeni
z myślą w słowie pisanym
jes­teśmy solą tej ziemi
drażniącą oczy zastanym

prawdą kłuje­my w źrenice
aż wiel­ki mruczy i syczy
psu­jemy sta­re porządki
jak szkod­nik plo­ny pszenicy

i choćby skórę ździerali
i sie­czką ra­ny drażnili
tym co na fałszu zyskują
poeci nie będą mili 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 października 2016, 05:01

Ślepcy

ludzie lu­bią mi­jać szczęście
które często stoi tuż obok
z roz­postar­ty­mi ramionami

lgną do tych co wciąż ranią
niczym ćmy do płomienia
upar­cie prąc ku bólowi

a omi­jają jak powietrze
tych co bez zawahania
od­da­liby za nich wszystko

ale choćby nie wiem co
nie da się żyć bez oddechu
to nic że tle­nu nie widać

na­wet ćmy muszą oddychać 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2016, 15:36

Swąd szczęścia

kiedyś chciałem wygrywać
być pier­wszy najjaśniejszejszy
lecz ra­ziłem w oczy

zni­kały si­we włosy
z żylas­tej skro­ni pragnień
pękały żyla­ki zwątpienia

wy­lałem się do cna
i pochłonęła mnie ulga
dziś jes­tem zwycięzcą

bez względu na miej­sce w szeregu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 października 2016, 17:34

LASY NA KRESACH

spo­koj­ne piękne lasy
wciąż rosną na wschodzie
gdzieś tam sar­ny biegają
gdzieś dzik sku­bie szyszkę

a pod drze­wem leży ciężar­na matka
bo jej nożem brzuch rozpruli
dziec­ko kil­ka metrów dalej
ma­leńkie nig­dy nienarodzone

leży i oj­ciec który krzyczał
gdy mu skórę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 października 2016, 14:06

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie