PetroBlues, strona 2

447 tekstów – auto­rem jest Pet­roBlues.

Amok

uliczny gwar poraża
idę w szo­ku, złamany

w oku szczy­pie słona łza

znów wyr­wa­ny z życia
po środ­ku rzeczywistości

płynę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2017, 14:31

Trasa

za ple­cami los chichocze
raz przy­nudza raz zaskoczy
raz ktoś ciebie raz ty kogoś
częściej przyk­ro rzadziej błogo

bez różni­cy w którą stronę
wszys­tkie dro­gi pokręcone
i choć cza­sem idzie nie tak
to na końcu jed­na meta

lecz zas­tanów się człowieku
życie to nie ryż na mleku
jed­nym smaczne in­nym gorzkie
lecz masz tyl­ko jedną porcję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2017, 13:31

Ten inny

tek­st do muzyki...

pod czaszką zno­wu gęsta mgła
pod po­wieka­mi szczy­pie piach
pod skórą jak­by wrzątek był
a z twarzy uśmiech zno­wu znikł

pogrążam się w ko­lej­nych snach
lecz ciągle budzi mnie ten świat
i py­tam siebie raz po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2016, 21:28

Wszem i wo­bec się pochwalę, że wy­dałem w końcu wy­marzo­ny to­mik! Fakt, że wspólnie z kil­ko­ma in­ny­mi młody­mi auto­rami i że to tyl­ko mała książeczka, ale to mój de­biut i jes­tem niesa­mowi­cie szczęśliwy!

Jeśli ktoś chce ot­rzy­mać je­den egzem­plarz to piszcie na priw, to­mik wy­syłam cy­tato­wiczom całko­wicie za dar­mo, bo poez­ja nie jest dla kasy!

Poz­dra­wiam, Piotrek:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2016, 13:27

Dzieci świata słów

zos­ta­liśmy narodzeni
z myślą w słowie pisanym
jes­teśmy solą tej ziemi
drażniącą oczy zastanym

prawdą kłuje­my w źrenice
aż wiel­ki mruczy i syczy
psu­jemy sta­re porządki
jak szkod­nik plo­ny pszenicy

i choćby skórę ździerali
i sie­czką ra­ny drażnili
tym co na fałszu zyskują
poeci nie będą mili 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 października 2016, 05:01

Ślepcy

ludzie lu­bią mi­jać szczęście
które często stoi tuż obok
z roz­postar­ty­mi ramionami

lgną do tych co wciąż ranią
niczym ćmy do płomienia
upar­cie prąc ku bólowi

a omi­jają jak powietrze
tych co bez zawahania
od­da­liby za nich wszystko

ale choćby nie wiem co
nie da się żyć bez oddechu
to nic że tle­nu nie widać

na­wet ćmy muszą oddychać 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2016, 15:36

Swąd szczęścia

kiedyś chciałem wygrywać
być pier­wszy najjaśniejszejszy
lecz ra­ziłem w oczy

zni­kały si­we włosy
z żylas­tej skro­ni pragnień
pękały żyla­ki zwątpienia

wy­lałem się do cna
i pochłonęła mnie ulga
dziś jes­tem zwycięzcą

bez względu na miej­sce w szeregu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 października 2016, 17:34

LASY NA KRESACH

spo­koj­ne piękne lasy
wciąż rosną na wschodzie
gdzieś tam sar­ny biegają
gdzieś dzik sku­bie szyszkę

a pod drze­wem leży ciężar­na matka
bo jej nożem brzuch rozpruli
dziec­ko kil­ka metrów dalej
ma­leńkie nig­dy nienarodzone

leży i oj­ciec który krzyczał
gdy mu skórę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 października 2016, 14:06

Wi­taj­cie! Udało się w końcu nag­rać de­mową płytę zes­połowi który wy­konu­je mo­je tek­sty, po­niżej link do jed­ne­go z ut­worów pt "Trum­na nie ma kie­sze­ni" które­go tek­st nieg­dyś już tu­taj za­mie­szczałem. PS: Wy­baczcie, że wrzu­cam to w dziale myśli, ale nie bar­dzo wie­działem gdzie;)

Odtwórz  

myśl dnia z 18 sierpnia 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 17 sierpnia 2016, 14:25

Pamięć o wolności

nie wstydzę się ojczyzny
nieść fla­gi się nie boję
bo mor­da to nie szklanka
po­biję to zagoję

po­lityk nie zatrzyma
dzien­ni­karz nie okłamie
bo POL­SKĘ w ser­cu trzymam
i włas­ne mam już zdanie

pa­miętaj skąd przyszedłeś
pa­miętaj ziemię tą
bo kiedy życie minie
wspom­nisz rodzin­ny kąt

przod­ko­wie szli na wojnę
by czystą prze­lać krew
byśmy mog­li spokojnie
poczuć wol­ności zew

dziś rządzą na­mi śmieci
niech się zap­chają władzą
biało czer­wo­ne dzieci
nig­dy się nie poddadzą

pa­miętaj skąd przyszedłeś
pa­miętaj ziemię tą
bo kiedy życie minie
wspom­nisz rodzin­ny kąt 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2016, 13:47

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie

22 stycznia 2018, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

20 stycznia 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 16:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:18Yankes sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:01PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Bawi Cię psu­cie za­bawy [...]

20 stycznia 2018, 14:59PetroBlues do­dał no­wy tek­st Droga