PetroBlues, strona 2

440 tekstów – auto­rem jest Pet­roBlues.

LASY NA KRESACH

spo­koj­ne piękne lasy
wciąż rosną na wschodzie
gdzieś tam sar­ny biegają
gdzieś dzik sku­bie szyszkę

a pod drze­wem leży ciężar­na matka
bo jej nożem brzuch rozpruli
dziec­ko kil­ka metrów dalej
ma­leńkie nig­dy nienarodzone

leży i oj­ciec który krzyczał
gdy mu skórę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 października 2016, 14:06

Wi­taj­cie! Udało się w końcu nag­rać de­mową płytę zes­połowi który wy­konu­je mo­je tek­sty, po­niżej link do jed­ne­go z ut­worów pt "Trum­na nie ma kie­sze­ni" które­go tek­st nieg­dyś już tu­taj za­mie­szczałem. PS: Wy­baczcie, że wrzu­cam to w dziale myśli, ale nie bar­dzo wie­działem gdzie;)

Odtwórz  

myśl dnia z 18 sierpnia 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 17 sierpnia 2016, 14:25

Pamięć o wolności

nie wstydzę się ojczyzny
nieść fla­gi się nie boję
bo mor­da to nie szklanka
po­biję to zagoję

po­lityk nie zatrzyma
dzien­ni­karz nie okłamie
bo POL­SKĘ w ser­cu trzymam
i włas­ne mam już zdanie

pa­miętaj skąd przyszedłeś
pa­miętaj ziemię tą
bo kiedy życie minie
wspom­nisz rodzin­ny kąt

przod­ko­wie szli na wojnę
by czystą prze­lać krew
byśmy mog­li spokojnie
poczuć wol­ności zew

dziś rządzą na­mi śmieci
niech się zap­chają władzą
biało czer­wo­ne dzieci
nig­dy się nie poddadzą

pa­miętaj skąd przyszedłeś
pa­miętaj ziemię tą
bo kiedy życie minie
wspom­nisz rodzin­ny kąt 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2016, 13:47

Ser­ce nie sługa, nic za ciebie nie zrobi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 stycznia 2016, 10:12

Marze­nia i rozsądek są jak dwie skłóco­ne sąsiadki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 10:51

Bezgłośni

spadamy
niesieni wiat­rem który
co chwilę szczy­pie w oczy

spadamy
niesieni w różne strony
a jed­nak w tym sa­mym kierunku

szybujemy
by nieu­chron­nie się rozpłynąć
i wsiąknąć w ziemię

jak płat­ki śniegu
pie­szczo­ne ciepłem przedwiośnia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 stycznia 2016, 17:43

Jak to jest, że szu­kając sen­su człowiek tak często znajduje...kata. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 stycznia 2016, 14:57

Trumna nie ma kieszeni

choćbyś był największy
i pieniędzmi srał
choćbyś wszys­tkie skarby
świata na raz miał

TO NIE ZNACZY NIC
i tak odej­dziesz sam

choćbyś w puchu sypiał
pośród pięknych ciał
choćbyś żył beztrosko
na­wet mi­lion lat

TO NIE ZNACZY NIC
i tak odej­dziesz sam

TRUM­NA NIE [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 grudnia 2015, 14:57

Z kłębka nerwów żad­ne­go wyjścia nie uszyjesz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 grudnia 2015, 16:40

Bez kompromisu

milczysz
a ja i tak wiem
co kry­je się w twej głowie
patrzysz
lecz oczy nie widzą
a ja już ci nie powiem

co było to było
aria kończy się
to już os­tatni dźwięk

i znów pus­ty wzrok
znów nas­trój wisielca
znów zamknięte [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 grudnia 2015, 16:02

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse