PetroBlues, strona 4

447 tekstów – auto­rem jest Pet­roBlues.

Pies­kie życie mówi­cie...a ja co raz częściej bar­dzo zaz­droszczę tym zwie­rza­kom ich życia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2015, 16:16

Na czym świat stoi, na tym nikt nie usiądzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2015, 14:17

Ku­la ziem­ska jest okrągła...ale świat i tak jest kanciasty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2015, 15:26

Ludzie bez przer­wy usiłują ściągać na ziemie skrzyd­la­te dusze, tyl­ko dla­tego, że sa­mi są nielotami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2015, 14:22

A gdy­by tak pier­wsze­go lis­to­pada za­miast ku­pować znicze zmarłym, zeb­rać od wszys­tkich ludzi pieniądze, które na to przez­naczy­li i od­dać je na ra­towa­nie żywych, to ile mniej grobów byłoby za­pełnionych przez ko­lej­ny rok? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2015, 14:52

Myślo­wy al­pi­nizm niektórym przys­parza zakwasów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2015, 09:52

Szcze­rej pra­wil­nośći nig­dy nie wyg­niesz w znak zapytania. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2015, 11:24

Dob­ry ref­leks nie ra­zi w oczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2015, 08:52

Nieudol­ny mis­trz to i własną ri­postą się potnie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2015, 09:33

Z jed­nej stro­ny wszechświat jest pojęciem zbyt sze­rokim dla umysłu, z dru­giej ser­ce pot­ra­fi go w całości zam­knąć pod powiekami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 października 2015, 14:51

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 marca 2018, 22:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

18 lutego 2018, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

7 lutego 2018, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

24 stycznia 2018, 10:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wydoroślenie

22 stycznia 2018, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

20 stycznia 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 16:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:18Yankes sko­men­to­wał tek­st Droga

20 stycznia 2018, 15:01PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Bawi Cię psu­cie za­bawy [...]

20 stycznia 2018, 14:59PetroBlues do­dał no­wy tek­st Droga