PetroBlues, strona 4

450 tekstów – auto­rem jest Pet­roBlues.

Chciałbym wie­dzieć ile ra­zy trze­ba się minąć, żeby siebie odnaleźć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 grudnia 2015, 18:28

Czas jest piep­rzo­nym sa­dystą, bo niemiłosier­nie się wlecze wte­dy, gdy naj­bar­dziej bo­li, a gna jak sza­lony wte­dy, gdy jest dobrze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2015, 14:15

Fakt, że nie pójdę bić się dla za­sady z trzy ra­zy większym ode mnie gościem nie oz­nacza, że nie mam jaj...tak sa­mo jak fakt, że nie pójdę dać się za­bić dla idei za ten kraj, nie oz­nacza, że nie jes­tem pat­riotą i idealistą...bo cze­gokol­wiek człowiek chce się na­pić. to po­winien zag­ry­zać to rozumem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2015, 18:23

Pies­kie życie mówi­cie...a ja co raz częściej bar­dzo zaz­droszczę tym zwie­rza­kom ich życia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2015, 16:16

Na czym świat stoi, na tym nikt nie usiądzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2015, 14:17

Ku­la ziem­ska jest okrągła...ale świat i tak jest kanciasty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2015, 15:26

Ludzie bez przer­wy usiłują ściągać na ziemie skrzyd­la­te dusze, tyl­ko dla­tego, że sa­mi są nielotami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2015, 14:22

A gdy­by tak pier­wsze­go lis­to­pada za­miast ku­pować znicze zmarłym, zeb­rać od wszys­tkich ludzi pieniądze, które na to przez­naczy­li i od­dać je na ra­towa­nie żywych, to ile mniej grobów byłoby za­pełnionych przez ko­lej­ny rok? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2015, 14:52

Myślo­wy al­pi­nizm niektórym przys­parza zakwasów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2015, 09:52

Szcze­rej pra­wil­nośći nig­dy nie wyg­niesz w znak zapytania. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2015, 11:24

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu